Όροι χρήσης – Απόρρητο

Το παρόν κείμενο θέτει τους όρους που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr και την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω αυτού. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προβείτε στη χρήση του διαδικτυακού τόπου και στην αγορά προϊόντων μέσω αυτού, μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους. Οι όροι του παρόντος δεν θίγουν τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον όρο «Επικοινωνία» τρόπους επικοινωνίας.

Η Επιχείρηση

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος κειμένου καλύπτουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr και την πώληση κάθε προϊόντος μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι πωλήσεις αφορούν υλικό εργοθεραπείας και εκπαιδευτικά υλικό και απευθύνονται στα μέλη του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr σε ελεγμένες τιμές και προσφορές. Τον διαδικτυακό τόπο διαχειρίζεται η επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ» και Α.Φ.Μ 147718917 / Δ.Ο.Υ  Ά ΠΕΙΡΑΙΑ, και έδρα στον Πειραιά, Οδός Κολοκοτρώνη 69, Τ.Κ. 18531

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα συγγράμματα και οι δημιουργίες της Πριοβόλου Θεοδώρας, ακολουθούν τις νόμιμες διαδικασίες περί πνευματικής κατοχύρωσης. Στην παρούσα ιστοσελίδα https://www.befunctional.gr περιλαμβάνεται υλικό και εν γένει περιεχόμενο που ανήκει στην ατομική επιχείρηση και προστατεύεται από το Νόμο.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά), αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια της επιχείρησης. Η εμφάνισή του εν λόγω περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Το όνομα της επιχείρησης, το όνομα χώρου (domain name) www.befunctional.gr και κάθε σχετικό με αυτά λογότυπο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτον με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια της επιχείρησης. Σε περίπτωση επαπειλούμενης προσβολής ή προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η ελληνική νομοθεσία με το ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα καθώς και βαρύτατες αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που εξασφαλίζουν στους δικαιούχους επαρκή και αποτελεσματική προστασία, αναφορικά με την επιβολή των δικαιωμάτων (άρ. 59-63 και 64 επ. ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα) και θα τύχουν εφαρμογής και εν προκειμένω.

Στόχος των  Όρων Χρήσης και Συναλλαγών

Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών θέτουν τους όρους χρήσης από τους καταναλωτές του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών.

Με κάθε από μέρους σας χρήση του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr, όπως ενδεικτικώς τέτοιες χρήσεις είναι η είσοδος/πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο, η εγγραφή σε αυτόν, οι συναλλαγές μέσω αυτού, η επικοινωνία μέσω αυτού κλπ., αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές σας που θα διεξαχθούν με την επιχείρηση θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Οι καταναλωτές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να προβούν σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτόν.

Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την εταιρεία. Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της επιχείρησης. Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν από την επιχείρηση. Όσον αφορά την παραγγελία σας, οι ισχύοντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.befunctional.gr μετά από κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών λογίζεται ως αποδοχή των σχετικών τροποποιήσεων.

Πολιτική απορρήτου

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον συγκεκριμένο ιστότοπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστοτόπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.

Σχετική νομοθεσία

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοτόπων

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. To Google Analytics καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.